+31 6 81881070 info@haian.nl

Giờ tư vấn miễn phí ngừng đến ngày 6 tháng 4

Nếu bạn cần hỗ trợ, xin dùng ứng dụng WeChat hoặc WhatsApp liên hệ (thứ ba đến thứ năm): 0681881070 hoặc 0613247684

Giờ tư vấn miễn phí (sau ngày 8 tháng 4)

Mỗi thứ tư và thứ năm 10:00 – 14:00 giờ
Địa chỉ: Zuidwal 94, Den Haag

Đồng hành cùng bạn vượt qua khó khăn

Lời hay thì không thật, lời thật thì không hay

— Lão Tử —

Hai An Haags Welzijn

is een Haags welzijnsinitiatief dat gratis informatie, advies en hulp biedt aan:

  • Chinese arbeidsmigranten in de regio Haaglanden
  • alle personen die werken in de Chinese wellness-branche in de regio Haaglanden (waaronder ook Delft, Gouda, Leiden en Zoetermeer).

Als je de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, en je spreekt Chinees, Vietnamees of Thais, neem contact op met ons!

Không Tìm thấy Kết quả

Không tìm được trang bạn yêu cầu. Hãy thử tìm lại, hoặc dùng điều hướng bên trên để tìm bài đăng.

Không Tìm thấy Kết quả

Không tìm được trang bạn yêu cầu. Hãy thử tìm lại, hoặc dùng điều hướng bên trên để tìm bài đăng.