+31 6 81881070 info@haian.nl

Het kabinet heeft besloten de regeling voor Aziatische koks per 1 januari 2022 te laten vervallen. De regeling was ontstaan vanwege een tekort aan gekwalificeerde Aziatische koks in Nederland. De regeling maakte dat er geen individuele arbeidsmarkttoets was waardoor er koks van buiten de EU gemakkelijker een tewerkstellingsvergunning of GVVA konden verkrijgen.

Met het verval van de regeling op 1 januari 2022 moet na een maand overgangsperiode per 1 februari 2022 worden voldaan aan wervingsinspanningen, de periode waarin de vacature bij het UWV bekend moet zijn wordt langer en ook vind de individuele arbeidsmarkttoets zijn terugkeer.

Wat houdt het verval van de regeling Aziatische horeca precies in?

  • Van 1 januari 2022 tot 1 februari 2022 gaat er een overgangsperiode in, in deze periode hoeft nog niet te worden voldaan aan de wervingsinspanningen.
  • Vanaf 1 februari 2022 worden aanvragen voor het in dienst nemen van Aziatische koks op dezelfde wijze getoetst als voor aanvragen voor personeel vanuit andere landen buiten de EU. Dit betekent dat de werkgever moet kunnen aantonen dat hij minstens 3 maanden binnen Nederland én binnen de EU gezocht heeft naar een geschikte kandidaat voor de functie. Dit noemen we de wervingsinspanningen. In de vervallen regeling werd een werkgever vrijgesteld van wervingsinspanningen omdat er geen individuele arbeidsmarkttoets werd afgenomen.
  • Op werk.nl moet de werkgever de vacature melden bij het UWV via de het vacature meldformulier. De vacature moet ook binnen de EU/EER uitgezet zijn. Facebook of LinkedIn tellen niet mee, het moet echt een site zijn waar vraag en aanbod samen komen, zoals via een bureau. Enkel het melden van de vacature op werk.nl kan niet worden gezien als wervingsinspanning.
  • De vacature moet minimaal 5 weken open staan voordat er een aanvraag voor een Aziatische kok ingediend kan worden. In de vervallen regeling bedroeg deze termijn 3 weken.
  • Een werkgever kan een aanvraag voor een tewerkstellingsvergunnning of een GVVA indienen op het moment dat hij kan aantonen geen aanbod uit Nederland of uit de EU heeft weten te werven. Het aanvraagformulier van de IND is 2 januari beschikbaar. Bij de aanvraag moeten bewijsstukken toegevoegd worden. Hier zitten wat wijzigingen in. CV wordt gevraagd met daarin opleiding en werkervaring. Ook is de Bijlage Vacature voorziening (Aziatische) horeca nieuw.

Voor Aziatische koks reeds in Nederland geldt dat zij aanspraak kunnen blijven doen op de regeling. Zij kunnen een aanvraag voor verlening van de vergunning doen middels de bestaande verleningsformulieren.

Bron: KHN