+31 6 81881070 info@haian.nl

Privacyverklaring medewerkers, vrijwilligers, sollicitanten

海安 Haags Welzijn / Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en mensenhandel (“SHOP”) hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd. 海安...

Privacyverklaring cliënten, bezoekers, donateurs en overige relaties

海安 Haags Welzijn / Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en mensenhandel (“SHOP”) hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd. 海安...